ළමා සහ තරුණ නිර්මාණකරුවන් නව තේමාවක් ඔස්සේ නිර්මාණකරණයට යොමු කිරීමට සහ පොදුවේ සාහිත්‍ය කලාවේ රසය සමාජ ගත කිරීම තුල රසවින්දන ශක්තියෙන් හෙබි සංවේදි අනාගත පරපුරක් බිහි කිරීම මූලික අරමුණ පෙරදැරි කරගෙන දියවරක අස්වැන්න යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය දෙවන වරටත් ඉතා උත්කර්ෂවත් ලෙස 2018 සැප්තැම්බර් 13 සහ 14 දෙදින කඩුගන්නාව සුනිල් එස්. අබේසුන්දර ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වීනි.

News & Events

28
Aug2017

"දියවරක අස්වැන්න" යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2018

ළමා සහ තරුණ නිර්මාණකරුවන් නව තේමාවක් ඔස්සේ...

News & Events

28
Aug2017

"දියවරක අස්වැන්න" යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2018

ළමා සහ තරුණ නිර්මාණකරුවන් නව තේමාවක් ඔස්සේ...

Scroll To Top